Disclaimer

De zorg voor deze website

BUREAUBAS besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. BUREAUBAS behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. BUREAUBAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. BUREAUBAS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De inhoud van deze website

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van BUREAUBAS.

Copyright © 2008 – 2014, BUREAUBAS. Alle rechten voorbehouden.

Colofon

Site ontwerp: Bas van der Horst
Development: Adrian Winter
Productfotografie: Bas van der Horst – Milad Pallesh
Tekstredactie: Menno Braaksma

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze website?
Neem contact op.