VCH

Huisstijl ontwerp voor de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer (Hoofddorp)

De VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer is een, inhoudelijk autonoom, werkonderdeel van stichting MeerWaarde. De VrijwilligersCentrale zet burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aan tot, en ondersteunt ze bij, vormen van maatschappelijke betrokkenheid en vrijwillige inzet. Bij de VrijwilligersCentrale werken 20 mensen. (15 vrijwilligers en 5 beroepskrachten) Onder leiding van een projectleider/coördinator werken de mensen ten behoeve van de 3 kerntaken van de VrijwilligersCentrale. Deze kerntaken zijn: vacaturebemiddeling, makelaar voor de maatschappelijke stages en intermediair voor bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties.

Meer informatie hier over op vrijwilligerswerkhaarlemmermeer.nl

Het ontwerp van de huisstijl en de nieuwe logos voor de verschillende onderdelen van de VrijwilligersCentrale

Wat vooral voorop moest staan was dat de organisatie uit verschillende facetten bestaat en ontstaan is. Ook de oude V-vorm van het logo van de VrijwilligersCentrale mocht niet helemaal verdwijnen. Deze V-vorm zorgde voor herkenbaarheid voor vrijwilligers en personen en organisaties die de hulp van de VrijwilligersCentrale inriepen.

Naast dat de verschillende facetten zichtbaar zijn, door middel van verschillende kleuren binnen het beeldmerk van het primaire logo, staan ze ook voor de facetten van een diamant. “Vrijwilligers zijn goud waard” heb ik eens gehoord. Bij de VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer nog meer.

Zie hieronder het resultaat voor de logos van de verschillende onderdelen van VrijwilligersCentrale Haarlemmermeer.

Bekijk de communicatiematerialen voor Beursvloer Haarlemmermeer 2011 in de nieuwe huisstijl.