Duycker

Voor muziekfreaks

Duycker, het podium voor popcultuur in de Haarlemmermeer, is de plek waar de muziek letterlijk wordt gemáákt en waar muziekfreaks, muzikanten en cultuurliefhebbers kunnen gaan genieten!

Duycker heeft 2 concertzalen; een grote zaal voor 700 bezoekers en een kleine zaal voor 200 bezoekers, 5 oefenruimten, studio’s, workshopruimtes en een grand café. Duycker organiseert jaarlijks 200 evenementen  waaronder live concerten, festivals, dance-feesten, open podia, jamsessies en caféconcerten. Onder de naam Artquake biedt Duycker een activiteitenaanbod voor middelbare scholieren aan.

Beursvloer Haarlemmermeer 2010

BUREAUBAS heeft, in het kader van de Beursvloer Haarlemmermeer, voor Duycker een plattegrond van het gebouw gemaakt. De plattegrond zie je terug in folders, brochures en het gebouw zelf.

Bekijk een aantal non profit opdrachten van BUREAUBAS. Meer informatie over non profit sponsoring / maatschappelijk betrokken ondernemen van BUREAUBAS.

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.bureaubas.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij BUREAUBAS.